Bydlení bez velkých výdajů

Ceny nemovitostí dosáhly v mnoha tuzemských regionech částek, které si většina zájemců o nové bydlení jednoduše nemůže dovolit. Zejména mladší lidé nejenže nemají dostatečné úspory, ale jejich příjem není dostačující ani na získání hypotéky. Stále větší pozornost se proto obrací na nájemní bydlení, které nevyžaduje velkou úvodní investici a přitom nabízí pohodlné bydlení s profesionální správou nemovitosti.


Nájemní bydlení

Pojem „nájemní bydlení“ lidé často zaměňují za bydlení v nájmu v investičním bytě soukromého vlastníka. To je ale zásadní chyba, nájemní bydlení je na zcela jiné, výrazně vyšší úrovni. Pokud bydlíte v nájmu, patří obvykle majiteli jeden nebo několik málo bytů z celého domu. Vlastník bytu se stará jen o svůj byt nebo byty, nikoli o celý dům. Pokud dojde k závadě mimo byt, např. na chodbách nebo ve výtahu, nemá majitel bytu zájem takový problém řešit. V mnoha případech nechává na nájemníkovi, aby si sám sehnal kontakty na vedení bytového družstva či společenství vlastníků a urgoval opravu společných částí domu.

V případě nájemního bydlení je situace výrazně jednodušší a pro nájemníka výhodnější. Celá budova totiž patří jednomu majiteli – investorovi, který objekt zakoupil od developera a sám řeší jak pronájmy, tak komplexní správu celého domu. Nájemník díky tomu přesně ví, na koho se má v případě problémů ve svém bytě i ve společných částech domu obrátit. Majitel nájemního domu navíc dokáže reagovat podstatně pružněji než bytová družstva nebo společenství vlastníků, protože nemusí svolávat jednání výboru a nemusí případné větší investice do údržby nebo oprav komplikovaně projednávat a schvalovat se spoluvlastníky či družstevníky.

Bydlení bez starostí

Mnoho lidí považuje vlastnictví nemovitosti, ve které bydlí, za investici do budoucnosti svých dětí. Neberou přitom v úvahu, že vlastnictví nemovitosti znamená průběžné náklady na údržbu a v delším časovém období také nemalé jednorázové investice do rekonstrukce. Děti současných majitelů nemovitost v budoucnu zdědí, otázkou ale je, jaké náklady poté budou nuceny vynaložit na rekonstrukci nebo alespoň renovaci starého bytu nebo domku. Zdánlivě výhodné dědictví se tak leckdy stává noční můrou nových majitelů.

Vlastnictví nemovitosti zdaleka není jediným způsobem uložení a případného zhodnocení úspor. Místo jednorázového vložení vysoké částky do bydlení lze peníze investovat jinými způsoby. Ty mohou přinést zajímavé zhodnocení úspor, navíc bez starostí a nákladů na provoz a údržbu nemovitosti. Také tyto investice budou v budoucnosti předmětem dědictví, na rozdíl od nemovitosti ale nebudou vyžadovat nutné náklady na modernizaci starého bytu či domu.

Využitím nájemního bydlení si nájemník dopřává komfort, který řada majitelů nemovitostí nikdy nepozná – může si vybírat, kdy a jak své úspory bude investovat. Navíc je oproštěn od komplikovaných procesů, které dobře zná řada členů bytových družstev a společenství vlastníků. Jediný majitel nemovitosti určené k nájemnímu bydlení nepotřebuje svolávat schůze a složitě hlasovat o investicích do nemovitosti. Potřebné opravy provede rychle a co je ještě důležitější – v dobré kvalitě. Opravuje přece svůj majetek, který chce udržet v co nejlepším stavu.

Jediný majitel budovy s nájemním bydlením také dokáže efektivně prosazovat taková opatření, aby bydlení v jeho budově bylo příjemné a pro nové nájemce atraktivní. Je v jeho vlastním zájmu, aby se nájemníci v domě cítili dobře a uvolněné byty se podařilo rychle obsadit novými bydlícími. Běžné je také poskytování záruk v případě dlouhodobých pronájmů.

Investorské firmy navíc obvykle mají v majetku desítky budov. Pro tak velký fond se vyplatí mít vlastní správu a údržbu, která v případě závady v budově zasáhne okamžitě. Pro nájemníky to znamená, že například poškozené vstupní dveře obratem řeší servisní četa majitele, a není nutné čekat několik dní na pracovníky externího dodavatele. Velkou výhodou je i profesionální administrativní správa, která zajistí bezproblémové smluvní vztahy a v případě potřeby nájemníkům pomůže s administrativou týkající se bydlení.


Nezávislost a flexibilita bydlení

Turbulentní doba koronavirové pandemie mění zavedená pravidla ekonomiky. V řadě oborů dojde k velké redukci pracovních míst, jiné obory naopak rychle porostou. V této situaci budou mít velkou výhodu ti, kdo budou schopni rychle zareagovat na poptávku zaměstnavatelů a podle potřeby změní bydliště, aby se přiblížili novému pracovišti. Pokud jsou vázáni na vlastní nemovitost, případně zatíženou hypotečním úvěrem, je změna bydliště obtížná. Buď musejí komplikovaně prodávat starou nemovitost a kupovat novou, což znamená obsáhlou administrativu a řadu jednání s věřitelskou bankou, nebo se smíří s dlouhým časem stráveným dojížděním. Anebo atraktivní pracovní nabídku ke své škodě odmítnou.

Pro nájemníka má stejná situace jednoduché řešení: rozváže smlouvu s vlastníkem současného bydlení, najde si nové nájemní bydlení a objedná stěhovací službu. To vše snadno, rychle a bez zbytečné administrativní zátěže. 

Nájemní bydlení často láká mladé lidi, kteří si nejsou jisti, zda je jejich první nebo druhé zaměstnání tím pravým. Nájemní bydlení jim poskytuje značnou nezávislost na místě bydliště a velkou flexibilitu pro případ, že by se rozhodli pro práci v jiném městě nebo kraji. 

Kouzlo nájemního bydlení ale začínají objevovat i starší generace, například rodiny s dětmi, které nechtějí investovat vysokou částku do většího bytu nebo domku. Ten nyní potřebují, aby rostoucí děti měly své soukromí, současně si ale uvědomují, že po odchodu dospělých dětí z domova by velkou nemovitost nedokázali využít. Nájemní bydlení jim umožní podle potřeby využívat větší byt, a poté se přestěhovat do menšího bydlení s nižšími náklady.

Další články

Nad polyfunkčním domem LOOX zavlála glajcha

Nad polyfunkčním domem LOOX zavlála glajcha

Na konci října jsme dokončili hrubou stavbu moderního domu LOOX Prosek Apartments u křižovatky ulic Litoměřická a Vysočanská.

Nájemní bydlení posiluje i v Česku

Nájemní bydlení posiluje i v Česku

Čím dál tím více Čechů zvažuje, že budou bydlet v nájmu. Podle aktuálního průzkumu mají celé tři čtvrtiny z nich obavu, že na svůj vlastní byt nebo dům nikdy nedosáhnou.