UCINV04 1 4,5/2023

Název emise

UCINV04 1 4,5/2023

Emitent

Creditas

Ručitel

Test

ISIN

123456789

Měna

Datum emise

30.9.2020

Datum splatnosti

11.9.2020

Lhůta pro upisování

2.9.2020 - 18.9.2020

Úroková sazba

4,5 %

Výplata výnosů

Jmenovitá hodnota

100 000 Kč

Celkový objem emise

Podoba dluhopisů

Forma dluhopisu

Administrátor

Dokumenty

Finanční výsledky

Informace