Investujte
s Creditas real estate

Silné zázemí
skupiny CREDITAS

Společnost Creditas real estate B.V. investuje na nemovitostním trhu. Zaměřuje se na akvizice již realizovaných funkčních rezidenčních a administrativní nemovitostí, které generují příjmy z nájmů. V zorném poli jsou akvizice ve třech pro další rozvoj klíčových městech: v hlavním městě Praze a v moravských krajských městech Brně a Olomouci.

Rozšíření portfolia nájemních bytů

Vizí je v rámci poměrně konzervativního sektoru nemovitostí vybudovat během následujících několika let portfolio až 5 000 nájemních bytů a stát se tak předním poskytovatelem nájemního bydlení v České republice.

Přehled nemovitostí

Javor

Javor

LOOX

LOOX

S9 Florenc

S9 Florenc

U Milosrdných

U Milosrdných

Výhody našich dluhopisů

Pevný výnos

Úroková sazba sjednaná při emisi je fixní – po celou dobu životnosti dluhopisu se nemění. Proto si jeho výnos můžete snadno spočítat.

Atraktivní úroková sazba

Korporátní dluhopisy poskytují vyšší zhodnocení. Naše emise jsou dostupné s úrokovou sazbou až 6,5 % p.a.

Výnos 2x ročně

Na výplatu výnosů nemusíte čekat až do splatnosti dluhopisu, ale můžete se na ně těšit 2x ročně zpětně

Dostupné emise dluhopisů

Název emise: JIRKA FIN Úročení: 9,0 % Popis: Dlouhý dluhopis na vždy More
Název emise: JS1 TEST Úročení: 4,0 % Popis: dluhopis s fixní úrokovou sazbou na 4 roky More
Název emise: UCINV04 1 4,5/2023 Úročení: 4,5 % Popis: More
Název emise: CRE01 1 4,0/23 Úročení: 4,0 % Popis: dluhopis s fixní úrokovou sazbou na 3 roky More

Kalkulačka výnosů

  • Vyberte z možností
+ přidat další emisi

Celková hodnota dluhopisů (nominální hodnota)

Roční výnos po zdanění

Celkem výnos po zdanění


Výpočet zahrnuje teoretickou srážkovou daň ve výši 15 %. Konkrétní výše srážkové daně však závisí na individuálních poměrech každého klienta a může se v čase měnit.

Prohlášení o závaznosti informací
Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny výpočty v kalkulačkách na webu společnosti Creditas real estate B.V. (dále jen „Společnost“; provozuje internetové stránkywww.creditasre.cz) jsou pouze orientační a nejsou příslibem k uzavření smlouvy, nabídkou k jejímu uzavření, veřejnou nabídkou ani jakýmkoli jiným právním jednáním Společnosti, nehledě na jejich obsah nebo označení. Výpočty v kalkulačkách jsou proto zcela právně nezávazným informativním sdělením a Společnost neručí za jejich správnost.

Důležité upozornění

Investoři by se měli podrobně seznámit se základními prospekty a konečnými podmínkami emise dluhopisů, do kterých chtějí investovat. Tyto materiály jsou zpřístupněny na našich stránkách u každé jednotlivé emise.

Upozornění na rizika

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností společnosti Creditas real estate B.V. (dále jen "Společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Společnost nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Společnost neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Distributor dluhopisů

Žádosti či pokyny ke koupi dluhopisů lze podávat každý pracovní den na pobočkách Banky CREDITAS