Investice do dluhopisů
Creditas Real Estate


Pro efektivní růst nájemního portfolia. 

Součást skupiny CREDITAS

Creditas Real Estate B.V. je součástí české investiční skupiny CREDITAS, která se zaměřujeme především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. Hlavními pilíři podnikání skupiny jsou finanční služby, reality, nájemní bydlení, energetika a zdravotnictví. 

Společnost Creditas Real Estate investuje na nemovitostním trhu. Zaměřuje se na akvizice již realizovaných funkčních rezidenčních a administrativních budov. V zorném poli jsou především nemovitosti v hlavním městě Praze.

Pevný výnos

Úroková sazba sjednaná při emisi je fixní – po celou dobu životnosti dluhopisu se nemění.

Atraktivní úroková sazba

Korporátní dluhopisy poskytují vyšší zhodnocení. Naše emise jsou dostupné s úrokovou sazbou až 6,5 % p.a.

Výnos 2x ročně

Na výplatu výnosů nemusíte čekat až do splatnosti dluhopisu, ale můžete se na ně těšit 2x ročně zpětně

Přehled nemovitostí

Javor

Javor

LOOX

LOOX

S9 Florenc

S9 Florenc

U Milosrdných

U Milosrdných

Aktivní upisované emise

Název emise: CRE01 3 6,0/28 Úročení: 6,0 % Popis: dluhopis s fixní úrokovou sazbou na 7 let Více
Název emise: CRE01 2 5,0/26 Úročení: 5,0 % Popis: dluhopis s fixní úrokovou sazbou na 5 let Více
Název emise: CRE01 1 4,0/24 Úročení: 4,0 % Popis: dluhopis s fixní úrokovou sazbou na 3 roky Více

Kalkulačka výnosů

  • Vyberte z možností
+ přidat další emisi

Celková hodnota dluhopisů (nominální hodnota)

Roční výnos po zdanění

Celkem výnos po zdanění


Výpočet zahrnuje teoretickou srážkovou daň ve výši 15 %. Konkrétní výše srážkové daně však závisí na individuálních poměrech každého klienta a může se v čase měnit.

Prohlášení o závaznosti informací
Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny výpočty v kalkulačkách na webu společnosti Creditas Services s.r.o. (dále jen „Společnost“; provozuje internetové stránky www.creditasre.cz) jsou pouze orientační a nejsou příslibem k uzavření smlouvy, nabídkou k jejímu uzavření, veřejnou nabídkou ani jakýmkoli jiným právním jednáním Společnosti, nehledě na jejich obsah nebo označení. Výpočty v kalkulačkách jsou proto zcela právně nezávazným informativním sdělením a Společnost neručí za jejich správnost.

Distributor dluhopisů

Žádosti či pokyny ke koupi dluhopisů lze podávat každý pracovní den na pobočkách Banky CREDITAS


Důležité upozornění

Investoři by se měli podrobně seznámit se základními prospekty a konečnými podmínkami emise dluhopisů, do kterých chtějí investovat. Tyto materiály jsou zpřístupněny na našich stránkách u každé jednotlivé emise.


Upozornění na rizika

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.


Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností společnosti Creditas Real Estate B.V. (dále jen "Společnost") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Společnost nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Společnost neručí za úplnost a správnost uvedených informací.